PINEARQ

arquitectura hospitalaria

Projectes > Sanitat

Arquitectura Hospitalària

Un equipament sanitari busca atendre les necessitats, individuals i col·lectives, de manteniment, control i millora que afecten el benestar físic, mental i social. L’arquitectura hospitalària, llavors, defineix, crea i desenvolupa la infraestructura física on es satisfan aquestes demandes. Són també llocs emocionals, on es comparteixen notícies positives o negatives, en els quals pot canviar radicalment la visió i actuació sobre la vida.

Arquitectura Mèdica

Les profundes transformacions de l’àmbit científic, tecnològic, econòmic i cultural que van ocórrer al llarg del segle XX van establir un model hospitalari cada vegada més complex. Factors com la diferenciació i l’optimització de circuits funcionals, la disparitat de costos d’instal·lació i manteniment entre construcció exterior i interior, la il·luminació i ventilació artificials, han consolidat un model d’hospital ultra-compacte i de reduïda qualitat espacial i material. Aquesta conjuntura tanca una contradicció important: gran part dels espais on es realitzen les diverses teràpies són poc terapèutics, amb una absència total de confort.

Diversos estudis realitzats en aquest segle XXI apunten a una correlació entre unes certes característiques espacials i constructives, i l’equilibri i el benestar dels pacients. Les qualitats ambientals i de confort dels espais destinats a la medicina, i la relació entre aquests i els usuaris, es revelen així fonamentals en l’equilibri psicològic i anímic d’aquests últims.

Projectes arquitectònics d’hospitals

En la concepció del projecte hospitalari s’haurien de considerar les característiques que, no sent específicament medicinals, creen les condicions favorables per a l’equilibri físic i mental. L’arquitectura no cura però influeix directament en el procés de curació, millora la qualitat de vida i la convalescència. Encara que un hospital o una residència sanitària siguin edificis de dimensions XXL, no s’ha de perdre la dimensió humana i el caràcter domèstic dels espais. Per això, per a Pinearq, la creació d’espais d’alta tecnologia humanitzats és una prioritat, un principi arquitectònic fonamental de disseny.

L’arquitectura hospitalària —entesa també com la forma i el funcionament dels espais— optimitza els processos mèdics, garanteix estàndards de qualitat, millora els temps d’atenció i acull confortablement a pacients, acompanyants i personal mèdic. És per això que Pinearq dissenya hospitals i residències sanitàries centrats en els usuaris, amb programes funcionals flexibles i espais arquitectònics mutables en el temps i en l’ús. L’aposta és per estructures intel·ligents que permetin acomodar les ràpides i contínues innovacions mèdiques.

S’han de tenir en compte les condicions arquitectòniques que influeixen en el benestar i en l’equilibri de les persones, com ara la proporció i l’escala dels espais; la relació entre interiors i exteriors, amb una continuïtat visual i una relació directa amb el lloc; l’articulació de circuits i zones públiques-privades; les qualitats dels materials (textura, forma, color, detalls, interactivitat); l’equilibri entre opacitat i transparència, l’aprofitament dels factors naturals (aire, llum, orientació solar, acústica). El valor d’aquestes característiques varia en cada edifici però formen part integral del disseny.

A nivell estratègic, un hospital i una residència sanitària han d’esfondrar la tanca entre aquest edifici i la ciutat. Aquesta connexió amb el context ha de convertir-se en un intercanvi mutu, en el qual no sols els propis usuaris dels edificis entren i surten, sinó que la ciutat aprofiti els serveis complementaris d’aquest equipament: espais públics, aparcaments, sales comunes, serveis bàsics, àrees comercials, oficines bancàries, restaurants i cafès.