Loading...
HUMANITZAR UN HOSPITAL ÉS DISSENYAR-LO PER A TOTS ELS SEUS USUARIS
Loading...
EL PROCÉS DE CO-CREACIÓ SIGNIFICA CENTRAR-SE EN EL BENESTAR DELS USUARIS
Loading...
CREAR ESPAIS DOMÈSTICS EN EDIFICIS COMPLEXOS SIGNIFICA VALORAR L'ESCALA HUMANA