PINEARQ

arquitectura hospitalaria

Política Integrada

Des del seu origen, la CORPORACION PINEARQ s’esforça per establir-se com a referent en el disseny, direcció d’obra i direcció d’execució d’obra de projectes d’arquitectura i urbanisme especialitzats en les ciències de la salut.

La Direcció, conscient del compromís ferm que contrau a satisfer els requisits aplicables al producte, a les parts interessades i a l’entorn i a d’altres que pugui considerar en el context de la seva activitat, aposta pel desenvolupament i la implementació del Sistema Integrat de Gestió en base a les normes ISO 9001:2015 (sistema de gestió de la qualitat), ISO 14001:2015 (sistema de gestió ambiental) i ISO 45001:2018 (sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball).

Amb la finalitat de garantir que aquesta Política és ferma i vigent, la Direcció es compromet a definir uns objectius coherents amb aquesta Política i a revisar periòdicament el Sistema per garantir la seva eficàcia.

El compromís de l’Adreça es manifesta essencialment en:

 • Assegurar l’eficàcia i millora contínua del Sistema Integrat de Gestió,
 • Satisfer les necessitats del client i altres parts interessades,
 • Obeir a les exigències i terminis de lliurament del projecto/servei,
 • Establir mesures de millora en la qualitat dels nostres projectes i serveis implementant processos de R+D,
 • Minimitzar riscos en els processos i aprofitar les oportunitats per a la millora del producte i servei.
 • Respectar el Medi ambient i l’entorn en la seva activitat i projectes,
 • Apostar per materials des del disseny promovent l’anàlisi del cicle de vida,
 • Impulsar entre els nostres col·laboradors i proveïdors la conscienciació pel Medi ambient, apostant per aquells que s’alineen amb els nostres valors,
 • Fomentar la Seguretat i Salut dels seus treballadors com a major actiu de la corporació,
 • Complir i fomentar el principi d’igualtat de tracte i oportunitats, així com la no discriminació per qüestió de gènere, raça o credo,
 • Promocionar programes relacionats amb aspectes físics, psicosocials, recursos de salut i contribució a la comunitat.

Per aquest motiu, l’Adreça de la Corporació PINEARQ, es compromet a orientar el seu treball cap al client i usuari, complint els requisits, el respecte pel Medi ambient dels nostres projectes i serveis i d’acord amb Seguretat i Salut dels seus treballadors.

Aquesta política és pública, forma part de la política general de la corporació PINEARQ i és assumida per tots els seus membres per garantir als nostres clients una millora contínua dels nostres projectes i serveis.