PINEARQ

arquitectura hospitalaria

Projectes > Altres

Arquitectura Residencial i Altres Espais

Museus, mercats, oficines, cases aïllades, biblioteques, centres de convencions, seus d’organitzacions internacionals, escenaris per a espectacles, auditoris, edificis administratius, cafeteries, centres esportius. En aquesta secció, es recullen projectes diversos: espais per a la cultura, per al treball, complexos penitenciaris, espais comercials i arquitectura residencial.

La Importància del Disseny

Som conscients que l’entorn determina la identitat. Així que els espais per on ens movem, on vivim, on comprem, on treballem, on ens curem: han de millorar la qualitat de vida de les persones. Ens interessa que els qui no estan en el món de l’arquitectura, qualsevol persona que viva en una ciutat, conegui i comparteixi la importància d’edificis adequats, confortables i vivibles per a tots els humans.

Cadascuna d’aquestes tipologies arquitectòniques té les seves especificitats i l’equip multidisciplinari encarregat del disseny ha d’estar capacitat per a entendre-les. De tota manera, totes les edificacions han d’adaptar-se a les necessitats del territori al qual serveixen, han d’incorporar la naturalesa i consumir els recursos de manera eficient, han d’atendre als usuaris que treballaran o gaudiran dels seus espais, han de complir amb les normatives de la ciutat, han d’adaptar-se als canvis en les funcions al llarg del temps, han de mutar per a abastar les transformacions dels qui els ocupen, han de construir relacions entre les activitats que acullen i la societat que les desenvolupa.

Alguns d’aquests edificis destaquen, radicalment, en el context en el qual es localitzen. Mentre que uns altres, pel seu ús i activitats, es fonen a l’entorn. Però, en qualsevol cas, des de Pinearq ens proposem dissenyar edificis que conformin ciutat, que responguin a la comunitat que serveixen, i que permetin viure confortablement.

Les diverses formes de vida es materialitzen en diverses formes arquitectòniques: recintes bàsics, contenidors de meravelles, objectes singulars, caixes transformadores, estructures mínimes… Aquestes formes, la seva materialitat, la llum i la naturalesa condicionen com ens relacionem, com ens movem i com habitem. Tots els espais que dissenyem i construïm repercuteixen en la salut de les persones, per això creiem que és essencial seguir els principis que enunciem en aquesta pàgina web. L’arquitectura que cura és aquesta que es projecta per a un lloc; que inclou la naturalesa i la llum natural en tota la seva concepció; la que humanitza els espais complexos i domestica l’alta tecnologia; la que és específica per a mutar, per a evolucionar i adaptar-se.

Qualitat dels Materials

Les qualitats ambientals i de confort de tots els espais —comercials, residencials, industrials, terciaris, culturals, d’oci— són fonamentals en l’equilibri psicològic i anímic dels usuaris. Els espais i la seva materialització han de crear condicions favorables per a l’equilibri físic i mental de les persones, ja que les condicions ambientals immediates, aquestes que conformen els espais arquitectònics, afecten i influeixen en el benestar humà.

Creiem que és necessari apostar per un procés de valoració real dels materials per a materialitzar una construcció. D’una banda, no n’hi ha prou amb avaluar el consum de l’edifici: és fonamental conèixer el funcionament i el consum de cada material triat. D’altra banda, la materialització és la construcció material d’aquest projecte arquitectònic que, en un moment com l’actual, ve definida per la rapidesa, la prefabricació i l’optimització dels processos.