HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE
HOSPITAL HEDWIGSHÖHE

HOSPITAL HEDWIGSHÖHE

Aquest hospital es localitza a Falkenberg, un barri situat a les afores de Berlin. El projecte ha d’acoblar-se al dens espai urbà per una banda, i al paisatge natural, per l’altra. L’ampliació de l’hospital, materialitzada en un volum horitzontal, contrasta amb l’edificació poc densa i dispersa que es proposa pels mòduls que conformen la nova secció psiquiàtrica; aquestes cases pati es basen en models d’habitatge comunitari.

 Les diferents parts del centre hospitalari s’agrupen al voltant d’una plaça; el jardí en terrasses de la Vila Buntzel, a l’est del complex, es recupera en la seva estructura barroca original. Aquesta zona es deixa lliure, sense edificacions, per gaudir de la zona verda amb finalitats terapèutiques.


Fotos: Werner Huthmacher

+info
Arquitecte Albert de Pineda, Manuel Brullet + Huber Staudt Architekten
Direcció Höhensteig 1, Berlín (Alemania)
Superficie 30.000 m2
Any 2014
Propietat St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH
Equip Arquitectura Alfonso de Luna, M. Àngels Manchado, Anna Fabregas
Estructura
Enginyeria
Arq.Tècnica ENNE-Gestión activa de proyectos (Inmaculada Casado)
Constructora