EDIFICI PER A TRANSTORNS MENTALS SEVERS (TMS) DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
EDIFICI PER A TRANSTORNS MENTALS SEVERS (TMS) DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
EDIFICI PER A TRANSTORNS MENTALS SEVERS (TMS) DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
EDIFICI PER A TRANSTORNS MENTALS SEVERS (TMS) DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
EDIFICI PER A TRANSTORNS MENTALS SEVERS (TMS) DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
EDIFICI PER A TRANSTORNS MENTALS SEVERS (TMS) DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ

EDIFICI PER A TRANSTORNS MENTALS SEVERS (TMS) DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ

El conjunt hospitalari Martí i Julià, a Salt, està format per edificacions sanitàries i un parc urbà públic. Aquest edifici és el primer del complex, el més proper a l'antiga edificació existent en el solar. L'edifici conforma una L en planta, al voltant d'un pati on que es bolquen les activitats comunes.

Per a integrar l'estructura a l'entorn natural i al construït, i per a afavorir les teràpies dels pacients, l'edifici compta amb només dues plantes; la planta baixa està relacionada directament amb les zones verdes i arbrades. La dimensió reduïda, el color discret de les façanes i el ritme regular dels volums defineixen un edifici que s'insereix de forma satisfactòria en l'entorn i que marca fins i tot les seves característiques naturals.

+info
Arquitecte Albert de Pineda, Manuel Brullet
Direcció Avda. Doctor Castany, 90, Salt (España)
Superficie 6.884 m2
Any 2003
Propietat Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Equip Arquitectura Alfonso de Luna, Albert Vitaller, M. Àngels Manchado, Anna Fabregas
Estructura Manuel Arguijo
Enginyeria JG Ingenieros S.A.
Arq.Tècnica
Constructora OHL