BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COSLADA

Aquesta biblioteca està localitzada en una zona urbana consolidada a l’est de Madrid. La densitat del programa obliga a proposar un volum compacte, retranquejat a planta baixa, i que, no obstant, ha estat perforada per diversos patis que després s’han inundat de vegetació autòctona.

El volum es divideix en dues franges: la dinàmica i l'estàtica. La primera es localitza a la zona sud de l'edifici, que es planteja com un espai obert que pot usar-se segons les necessitats dels usuaris. Aquesta zona dóna la cara cap a la tranquil·litat d'un parc, amb una façana que combina mòduls de fusta i transparents; aquestes peces es poden canviar fàcilment per adaptar-se als usos interns.

La franja estàtica, al nord, alberga les activitats fixes: circulacions, atenció al públic, despatxos interns, i algunes prestatgeries de llibres. La façana, per això, és una malla que protegeix i actua com un filtre que permet la relació amb el carrer i una entrada de llum controlada.


Fotos: Fernando Guerra.

+info
Arquitecte Albert de Pineda
Direcció Avda. Principes de España 16, Coslada (España)
Superficie 3.157 m2
Any 2013
Propietat Ayuntamiento de Coslada
Equip Arquitectura Juan García, Gerardo Solera, Pedro Pombinho
Estructura Manuel Arguijo
Enginyeria JG Ingenieros S.A.
Arq.Tècnica ENNE-Gestión Activa de Proyectos (Inmaculada Casado, Beatriz Álvarez, David Sobrino)
Constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)