QUIRÒFANS 4K-UHD A L’HOSPITAL DEL MAR

< tornar QUIRÒFANS 4K-UHD A L’HOSPITAL DEL MAR

Al projecte d’ampliació de l’Hospital de Mar de Barcelona, hem tingut l’oportunitat d’incorporar els últims avanços tècnics i de disseny en matèria quirúrgica. Se han realitzat dos nous quiròfans de categoria B amb materials idonis i s’ha controlat la implantació de les noves tecnologies des del disseny. El paviment vinílic marca el camp operatori i escala per les parets formant una mitja canya. En la seva transició amb el revestiment vertical de vidre laminar s’incorpora una línia de llum RGB-LED. La funció d’aquesta lluminària es la de projectar, a terra, llums rasants de diferents colors que generen ombres en vàries direccions si incideixen amb partícules estranyes. S’aconsegueix així un major control de les condicions d’asèpsia i s’agilitza la preparació del quiròfan davant de cada intervenció.

El vidre laminar dels paraments es combina amb acer inoxidable polit per integrar tant les reixes d’extracció amb els panells mèdic i immòtic. Del sostre es suspenen cinc braços amb els equips tècnics disposats al voltant de la taula d’operacions. Aquests columnes s’organitzen al voltant del difusor laminar d’aire, que disposa d’un marc lineal de llum RGB que genera les diverses escenes ambientals.

El disseny integra pantalles amb funció de control tàctil i per veu per gestionar els complexos sistemes de hardware i software quirúrgics. Amb elles es poden pre-configurar procediments, el que redueix el temps d’intervenció, l’estrès i la probabilitat que es produeixin errors. També permeten establir diverses escenes de la sala i d’aquesta manera es possibilita una àgil rotació d’equips de cirurgia.

La tecnologia aplicada va més enllà del propi espai físic del quiròfan. Des del panell de control també es gestiona un extens sistema de càmeres de sala i endoscòpies. Segons la necessitat, les imatges es transmeten a les diverses pantalles 4K que envolten el camp quirúrgic i poden enviar-se mitjançant tecnologia IP allà on calgui. Així, s’aconsegueix el seguiment dels processos quirúrgics a distància, fet que comporta un important avenç pel control assistencial i la docència.

Vídeo del muntatge d'un quiròfan 4K-UHD de l'Hospital del Mar:

Galeria