PREPARATS PER A UN FUTUR INCERT?

< tornar PREPARATS PER A UN FUTUR INCERT?

En aquests dies, hem llegit i escoltada anàlisi i opcions de la vida i de l'arquitectura post-Covid. No és fàcil apartar-se de la contesa així que Raffaella Scorziello intenta modelar tendències, més que certituds. Com a professionals, hem posat la nostra experiència al servei d'infraestructures implicades directament a combatre la pandèmia global actual. Som conscients que, com a arquitectes, no podem curar als malalts, però tenim la responsabilitat de re-pensar i re-crear els espais en els quals es poden curar. I, a la llarga, de tots els espais on es desenvolupa la societat.

* Solament un clic aquí per llegir l'article complet en Hospitecnia.