INTEGRACIÓ DE DADES BIM-IOT EN HOSPITAL DEL MAR

< tornar INTEGRACIÓ DE DADES BIM-IOT EN HOSPITAL DEL MAR

Autor: Abraham Jiménez

Des de fa alguns anys, la consolidació de BIM (Building Information Modeling) en arquitectura, enginyeria i construcció està generant un debat sobre la proposició que les dades BIM capturades durant el cicle de vida del projecte podrien millorar l'eficiència de la gestió de les edificacions construïdes. Amb base en la nostra experiència professional, en Pinearq estem convençuts que la integració de dades creades en BIM en els processos de gestió suportats per IoT (Internet of Things) és solament qüestió de temps, i per això apostem per contribuir a la recerca enfocada a accelerar aquest procés en les infraestructures sanitàries.

La integració de dades BIM en la gestió d'infraestructures sanitàries

BIM representa un edifici com una base de dades d'informació coordinada, consistent i computable en la construcció. Treballar en BIM és treballar de forma col·laborativa des d'una plataforma comuna interconnectada per incloure a tots els interessats en un projecte.

Al mateix temps que BIM es consolida entre arquitectes, enginyers i constructors, s'incrementa la necessitat d'una major eficàcia en la gestió de les edificacions. D'acord amb un informe de 2002 de l’Institut Nacional d'Estàndards i Tecnologia dels Estats Units, les despeses incorregudes a causa de la interoperabilitat inadequada de dades en la indústria de Facility Management (FM) van ascendir a $ 15.8 mil milions de dòlars. L'informe esmenta que més del 65% d'aquest cost és a càrrec dels propietaris de les instal·lacions. Curiosament, gairebé el 85% d'aquestes despeses, és a dir al voltant de US$ 9 mil milions de dòlars, es realitzarà durant les fases de manteniment i conservació del cicle de vida de l’edifici.

Prenent en compte aquestes tendències, és lògic preguntar-se quins són els beneficis d'incorporar la informació continguda en BIM al procés de gestió i manteniment de les edificacions. Per una banda, la creació de models d'informació en BIM té el potencial de generar un canvi radical en la forma en què s'administren les edificacions i les seves instal·lacions. Un nombre creixent de parts interessades a tot el món, especialment a Amèrica del Nord, estan reconeixent aquest fet. Per als administradors d'infraestructures sanitàries, el potencial de BIM consisteix en proporcionar un dipòsit central d'informació per a les seves tasques operatives que pot agilitar en gran manera el seu procés de resolució de problemes.

D'altra banda, a mesura que el modelatge d'informació d'edificis continua desenvolupant-se i s'investiga la seva integració amb els processos de gestió d'infraestructures, es plantegen noves possibilitats d'interacció amb tecnologies enfocades a la captació de dades sobre el funcionament i rendiment de les edificacions. Amb l'arribada de la tecnologia de “smart buildings”, cada vegada són més els edificis que estan sent equipats amb sistemes intel·ligents d'automatització, que significa la utilització de diversos tipus de sensors per obtenir grans quantitats de dades que permeten avaluar el rendiment de l'edifici i poden usar-se per recolzar les decisions preses sobre les operacions de les instal·lacions i el manteniment dels equips. Aquests sistemes intel·ligents obren la possibilitat d'integrar dades en temps real recopilats i acumulats per sensors juntament amb la informació espacial i tècnica extreta d'un model BIM. Aquesta integració pot ser avantatjosa per controlar el rendiment dels sistemes i processos de construcció i avaluar les decisions relacionades amb l'administració i les operacions de les infraestructures.

* Solament un clic aquí per llegir l'article complet en Hospitecnia.

Galeria