ADÉU, CAD. HOLA, BIM!

< tornar ADÉU, CAD. HOLA, BIM!

Una part important d'aquesta revisió és l'estudi dels espais tipus característics en un projecte hospitalari, mitjançant els RDS o Room Data Sheets. Aquestes fitxes no deixen de ser un conjunt de dades aplicades a cada espai i el seu codi únic, en les quals es descriuen característiques d'ús, ambientals, acabats, particularitats constructives específiques i equipament. Aquesta fitxa es genera des de diversos arxius Excel en els quals es recullen totes les especificacions que s'han considerat possibles en tots els espais tipus: acabats (sostres, sòls i murs), condicionants d'ús i geometria, especificacions constructives (portes i finestres), condicions d'il•luminació i ventilació, condicions de seguretat enfront d'incendis, entre altres.

* Solament un clic aquí per llegir l'article complet en Hospitecnia.