GESTIÓ DE DADES BIM EN PROJECTES HOSPITALARIS

< tornar GESTIÓ DE DADES BIM EN PROJECTES HOSPITALARIS

L'adopció extensiva de la metodologia BIM fa que el mateix model constitueixi la base per a la licitació i posterior desenvolupament en els projectes de Disseny i Construcció. Aquest és un aspecte bastant nou en els projectes d'arquitectura, que obre passo a una sèrie de qüestions que fins ara no necessitaven ser respostes: quin mètode de treball va ser adoptat en les precedents fases de projecte? Quines van ser les peticions del client en relació al BIM, i com van ser contestades? El model BIM integra realment tota la informació del projecte? S'ha modelat seguint un guió preestablert o de bones pràctiques? Pot el model suportar les següents fases de projecte i les noves peticions del client?

Model Uses i fiabilitat dels models

Quan un model BIM és part del material facilitat per una administració, és imprescindible auditar el model i analitzar el BIM Execution Plan (BEP) i el manual de modelación que haurien d'acompanyar-lo, si és que estan disponibles, abans de qualsevol altra actuació. En projectes de gran grandària, com és el cas dels projectes hospitalaris, la gran quantitat de dades a gestionar pot minvar de forma terminal el rendiment del model, i es fa imprescindible comprendre molt bé la manera en la qual els components estan estructurats, i més encara l'estructura de la informació i la veracitat d'aquesta. En cas contrari, aquests models no es poden considerar fiables.

* Solament un clic aquí per llegir l'article complet en Hospitecnia.

Galeria