DIMENSIONS DEL CONFORT EN ESPAIS HOSPITALARIS

< tornar DIMENSIONS DEL CONFORT EN ESPAIS HOSPITALARIS

La institució hospitalària és un dels elements integrants de la qualitat de la vida de l'home contemporani i té una funció especialitzada en l'àrea de la salut. Cerca atendre les necessitats, individuals i col·lectives, de manteniment, control i teràpies afectades al “benestar físic, mental i social” (OMS). L'hospital acomoda i simbolitza la possibilitat del subjecte d'experimentar una reformulació corporal i mental, participant així de l'organització i del desenvolupament social.

L'espai físic de l'hospital ha de permetre que el procés assistencial es realitzi en un entorn saludable que ajudi a la millora de l'estat físic dels pacients. Aquest text es basa en el concepte genèricament designat com a “confort en espais hospitalaris” aplicat en l'àmbit de l'hospital europeu. Aquest concepte ha estat desenvolupat per diversos autors provinents de diferents àrees d'estudi, com ara la infermeria, psicologia ambiental, arquitectura, etc. Les qualitats específiques dels espais dedicats a la funció hospitalària poden afectar seriosament els individus implicats en les activitats terapèutiques.

* Solament un clic aquí per llegir l'article complet en Hospitecnia.