L'HOSPITAL INFANTIL

< tornar L'HOSPITAL INFANTIL

És coneguda per tots la capacitat que té l'entorn immediat de repercutir en la salut i en el benestar de les persones, així com que tots els elements que envolten a una persona ingressada en un hospital influeixen en el seu estat d'ànim i, per tant, en la seva recuperació. Doncs bé, aquest concepte s'eleva a l'enèsima potència quan parlem d'un hospital infantil.

Entenem l'hospital infantil com aquell especialitzat en el tractament de les malalties dels nens: hospitals amb necessitats programàtiques diferents a la d'un hospital d'adults i que requereixen d'una especial sensibilitat en el tractament arquitectònic, perquè els seus usuaris, a causa de la seva alta dependència respecte als qui els envolten (familiars, cuidadors, etc), necessiten que el seu nou entorn, aquest que no els és quotidià i que suposa una ruptura amb el que els és conegut, sigui l'encarregat de facilitar l'adaptació i aconseguir que aquest canvi sigui el menys traumàtic possible.

Per a això, el disseny hospitalari ha de sumar als conceptes ja instaurats com a funcionalitat, flexibilitat, tecnologia, els conceptes d'humanització i pediatrització d'espais; és a dir, dotar a l'edifici hospitalari de la capacitat de mimetització amb l'entorn infantil, de manera que el nen pugui desenvolupar en la mesura que sigui possible les seves activitats quotidianes.

Això es plasma en el disseny arquitectònic mitjançant la utilització tant de l'espai físic, amb la integració d'àrees de jocs (infantils o per a adolescents), mobiliari adaptat, espais d'estudi, habitacions amb zona per a familiars, etc; com mitjançant el tractament ambiental a través de la utilització de colors, dibuixos i formes que solguin formar part de l'espai quotidià infantil. Recurs molt utilitzat ja a les escoles, guarderies i retail.

* Solament un clic aquí per llegir l'article complet en Hospitecnia.

Galeria