AUTOMATITZACIÓ DE DADES PEL DISSENY D’HOSPITALS

< tornar AUTOMATITZACIÓ DE DADES PEL DISSENY D’HOSPITALS
Fusió de BIM i programes funcionals d’edificis hospitalaris

Pinearq ha dissenyat un procés per tal que BIM llegeixi el programa funcional dels projectes hospitalaris, creant tots els espais necessaris en el model a través d’una rutina de Dynamo. Aquesta metodologia permet seguir afegint dades al lot original a mesura que es desenvolupa el projecte. També és possible extraure dades, afegir-ne i modificar-los amb altres eines i tornar-los a inserir al model.

El procés inclou eines d’anàlisi de dades per mostrar la informació continguda al model d’una manera intuïtiva, a través de taules dinàmiques que reaccionen a les consultes dels usuaris sobre l’estat del model en qualsevol etapa del projecte. Aquestes eines visuals poden filtrar la informació en múltiples formes i generar alertes visuals quan els valors establerts no compleixen amb la norma o els requisits inicials. En vincular els models BIM amb les eines d’anàlisi de dades, gerents de projecte i clients poden monitoritzar l’evolució i el compliment del projecto en qualsevol etapa.

Hospital Quillota-Petorca

Finançat pel Ministeri de Salut de Chile, aquest projecte va ésser dissenyat per Pinearq i bbats arquitectos utilitzant el procés d’automatització de dades. El pla funcional es va introduir en el model abans dels primers intents de distribució. A través d’un paràmetre de càlcul, es va poder verificar les variacions de superfície de cada habitació, cosa que va permetre automatitzar la verificació del compliment de les especificacions i optimitzar al màxim els més de 70.000 m² de superfície del hospital. L’anàlisi de dades dinàmiques es va utilitzar per a monitoritzar l’àrea per llit i el percentatge de cada departament en relació amb l’àrea general, entre d’altres variables.

Els gràfics es poden associar amb plànols de planta de vistes axonomètriques, per exemple, per a localitzar ràpidament tota una planta, un grup departamental o fins i tot una habitació individual.

Galeria