ARQUITECTURA D’HOSPITALS AL FUTUR

< tornar ARQUITECTURA D’HOSPITALS AL FUTUR

Un enfocament conceptual al futur dels edificis hospitalaris i sobre com l’arquitectura sanitària pot respondre a canvis globals.

Aquest projecte d’investigació col•laborativa entre govern, acadèmia i sector privat fou impulsat per ICEX (España Exportación e Inversiones) i el seu equip estava integrat per la Universitat de Tokio, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid i Pinearq. Tots els projectes desenvolupats mitjançant aquest esquema es resumeixen a la publicació V100/ Longevity and the Future publicada al 2007 per ICEX.

El projecte conté una sèrie de propostes conceptuals pel disseny dels hospitals del futur. Aquestes idees sorgeixen de l’anàlisi de tendències en quatre aspectes de la sanitat:

  • Evolució demogràfica
  • Despesa en Salut
  • Indicadors de mortaldat
  • Models sanitaris

A través d’un estudi estadístic i investigació documental, es van identificar les principals macro tendències en aquests quatre camps i es va analitzar els seus impactes en els models actuals de sanitat. La investigació va posar especial atenció als escenaris de Japó i Espanya, i a la seva correlació amb altres països de la OCDE.

El resultat final és una proposta conceptual per a la configuració d’edificis hospitalaris mitjançant un model que respon als reptes presentats per l’envelliment de la població mundial, l’increment exponencial a la despesa de salut i l’avanç de les tecnologies digitals.

Galeria