COVER_LAB.jpg

LES CIUTATS I ELS EQUIPAMENTS COMPLEXOS

Les ciutats, i els edificis que les conformen, han de fer front als reptes del ràpid creixement urbà. Ciutats i edificis organitzen el territori, estructuren el paisatge i determinen el futur de les nostres societats a través de múltiples col·laboracions i la confluència de variades formes de coneixement.

La complexitat d'aquests processos i d'aquests reptes demanda maneres de pensar innovadores per prendre decisions informades i crear ambients urbans més saludables, segurs i integradors. Per crear un món millor.

Durant més de 30 anys, a Pinearq hem desenvolupat coneixement clau per construir ambients eficients, habitables i sostenibles; així, hem acumulat una experiència internacional sòlida en el desenvolupament creatiu d'espais per a la salut. Desenvolupem i gestionem projectes i estratègies per a noves infraestructures i desenvolupaments urbans que integren cada component de la smart city a través d'una visió de disseny única.

El nostre treball és el resultat d'un disseny eficient i sensible amb el lloc, en el qual s'integren els últims desenvolupaments en la gestió intel·ligent de serveis, seguretat, aigua, energia, deixalles i impacte ambiental.

Busquem enriquir contínuament aquesta experiència incorporant eines noves que milloren els nostres processos de disseny, de construcció i de gestió. Per això, col·laborem constantment amb altres organitzacions per impulsar la tecnologia i els serveis innovadors per als edificis i les ciutats.

PINEARQ LAB

Aquest és el canal mitjançant el qual explorem noves idees i col·laboracions per desenvolupar els nostres coneixements, millorar els nostres serveis i maximitzar el nostre impacte.

Aquí recollim els articles de revisió, les recerques i els projectes d'innovació que desenvolupem en Pinearq.

COM AUGMENTAR LA CAPACITAT DE LLITS PER A ABORDAR EL COVID-19?
bones pràctiques, recerca, publicacions

COM AUGMENTAR LA CAPACITAT DE LLITS PER A ABORDAR EL COVID-19?

Arup conjuminant l'experiència multidisciplinària i internacional al costat de l'experiència de disseny hospitalari de Pinearq, ha creat CareBox; una guia que dóna resposta a la necessitat global d'augment de llits, amb solucions ampliables, modulars i de construcció ràpida, que poden transportar-se, desplegar-se i aplicar-se per a proporcionar capacitat addicional en un ventall d'entorns concrets, que van des dels campus sanitaris existents fins a instal·lacions independents.

Més informació
L'HOSPITAL INFANTIL
bones pràctiques, experiència de l'usuari, recerca

L'HOSPITAL INFANTIL

Actualment, ningú se sorprèn en veure la diferència de disseny entre una guarderia i un institut o universitat, però fins fa poc vèiem amb normalitat que el disseny de l'hospital general s'estengués fins a les zones d'hospitalització infantil sense cap diferència. Els espais per a nens i adolescents han d'adaptar-se a ells i a les seves famílies, a partir de la humanització i pediatrització d'espais. En Pinearq, estem posant en valor aquests conceptes en el desenvolupament del nou Pedriatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Més informació
DES DEL PAISATGE AL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
bones pràctiques

DES DEL PAISATGE AL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ

El projecte del parc hospitalari Martí i Julià de Salt havia de convertir-se en un espai de convivència entre professionals, ciutadania i pacients. Es tracta d'un espai que és un exemple on el paisatgisme i l'arquitectura hospitalària es relacionen i conviuen; i que recalca el nostre compromís per convertir el procés de curació en una activitat social i cultural amb les noves tendències de l'hospital obert.

Més informació
VIDA I ESPAIS PÚBLICS: DE LO COL·LECTIU EN EDIFICIS PER A LA SALUT
bones pràctiques, recerca

VIDA I ESPAIS PÚBLICS: DE LO COL·LECTIU EN EDIFICIS PER A LA SALUT

L'hospital és un edifici que dóna resposta a les necessitats d'una part molt vulnerable de la població. La idea de millorar l'espai públic en aquest context ens permet estendre la noció de curació més enllà del tractament sanitari, cap a un programa social més ampli: en lloc que segregar al pacient, convidar al ciutadà a utilitzar l'edifici i a les seves àrees públiques, per convertir l'acte de guarir-se en una activitat social.

Més informació
GESTIÓ DE DADES BIM EN PROJECTES HOSPITALARIS
publicacions, tecnologia

GESTIÓ DE DADES BIM EN PROJECTES HOSPITALARIS

Amb la difusió del BIM en el sector de l'obra pública, els projectistes tenen en les administracions públiques un interlocutor cada vegada més exigent quant a usos del model: si bé al principi el client es conformava amb un joc de plànols en pdf i una maqueta electrònica, avui dia els plecs de projecte requereixen, en el millor dels casos, un model que serveixi de base per a totes les fases de projecte i la posterior explotació dels immobles.

Més informació