COVER_LAB.jpg

LES CIUTATS I ELS EQUIPAMENTS COMPLEXOS

Les ciutats, i els edificis que les conformen, han de fer front als reptes del ràpid creixement urbà. Ciutats i edificis organitzen el territori, estructuren el paisatge i determinen el futur de les nostres societats a través de múltiples col·laboracions i la confluència de variades formes de coneixement.

La complexitat d'aquests processos i d'aquests reptes demanda maneres de pensar innovadores per prendre decisions informades i crear ambients urbans més saludables, segurs i integradors. Per crear un món millor.

Durant més de 30 anys, a Pinearq hem desenvolupat coneixement clau per construir ambients eficients, habitables i sostenibles; així, hem acumulat una experiència internacional sòlida en el desenvolupament creatiu d'espais per a la salut. Desenvolupem i gestionem projectes i estratègies per a noves infraestructures i desenvolupaments urbans que integren cada component de la smart city a través d'una visió de disseny única.

El nostre treball és el resultat d'un disseny eficient i sensible amb el lloc, en el qual s'integren els últims desenvolupaments en la gestió intel·ligent de serveis, seguretat, aigua, energia, deixalles i impacte ambiental.

Busquem enriquir contínuament aquesta experiència incorporant eines noves que milloren els nostres processos de disseny, de construcció i de gestió. Per això, col·laborem constantment amb altres organitzacions per impulsar la tecnologia i els serveis innovadors per als edificis i les ciutats.

PINEARQ LAB

Aquest és el canal mitjançant el qual explorem noves idees i col·laboracions per desenvolupar els nostres coneixements, millorar els nostres serveis i maximitzar el nostre impacte.

Aquí recollim els articles de revisió, les recerques i els projectes d'innovació que desenvolupem en Pinearq.

DES DEL PAISATGE AL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ
bones pràctiques

DES DEL PAISATGE AL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ

El projecte del parc hospitalari Martí i Julià de Salt havia de convertir-se en un espai de convivència entre professionals, ciutadania i pacients. Es tracta d'un espai que és un exemple on el paisatgisme i l'arquitectura hospitalària es relacionen i conviuen; i que recalca el nostre compromís per convertir el procés de curació en una activitat social i cultural amb les noves tendències de l'hospital obert.

Més informació
VIDA I ESPAIS PÚBLICS: DE LO COL·LECTIU EN EDIFICIS PER A LA SALUT
bones pràctiques, recerca

VIDA I ESPAIS PÚBLICS: DE LO COL·LECTIU EN EDIFICIS PER A LA SALUT

L'hospital és un edifici que dóna resposta a les necessitats d'una part molt vulnerable de la població. La idea de millorar l'espai públic en aquest context ens permet estendre la noció de curació més enllà del tractament sanitari, cap a un programa social més ampli: en lloc que segregar al pacient, convidar al ciutadà a utilitzar l'edifici i a les seves àrees públiques, per convertir l'acte de guarir-se en una activitat social.

Més informació